Myšlienka bezemisného automobilu so spaľovacím motorom vychádza z tézy "čo zo zeme, to do zeme".

Splodiny horenia sa v bežnom automobile vypúšťajú cez výfukové potrubie do ovzdušia. Pri bezemisnom automobile sa splodiny zachytávajú do tlakových nádob, ktoré sú konštrukčnou súčasťou automobilu.