image

Chceli by ste auto na baterky, alebo so spaľovacím motorom? Pričom obe verzie by spĺňali najprísnejšie emisné normy, teda boli by bezemisné.

Ja by som chcel to so spaľovacím motorom, pretože autá na baterky sú neekologické, majú krátky dojazd, dlho sa tankujú(dobíjajú), sú nebezpečné z hľadiska požiarých rizík...radšej už ani nepokračujem.

Na elektrinu sú vlaky a trolejbusy, ktoré sú napájané pomocou trakčných vedení. A tak by to malo ostať.