Myšlienka bezemisného automobilu so spaľovacím motorom vychádza z tézy "čo zo zeme, to do zeme".

Splodiny horenia sa v bežnom automobile vypúšťajú cez výfukové potrubie do ovzdušia. Pri bezemisnom automobile sa splodiny horenia, zbavené neškodných látok(akou je napr. voda), zachytávajú do tlakových nádob, ktoré sú konštrukčnou súčasťou automobilu. Natlakované nádoby sa pri tankovaní paliva vypúšťajú do tlakových zásobníkov, ktoré sú súčasťou čerpacích staníc, prípadne sa nachádzajú na centrálnom veľkokapacitnom odbernom mieste.
Takéto tankovanie je veľmi podobné bežnému spôsobu tankovania, čo do rýchlosti, ako aj bezpečnosti.
Celý proces je ukončený premenou stlačených emisií na chemické zlúčeniny, ktoré sú využiteľné v rade priemyselných alebo poľnohospodárskych odvetví.

image
image