Klient.

Je softwér,ktorý pracuje na DVBAPI(STAPI) rozhraní.Po pripojení a v interakcii so serverom vie spracovať požiadavky na dekódovanie programu.Plnokrvným(takto popísaným) klientom je napr. mgcamd.Funkciou klienta disponuje takisto oscam,cccam...ale už nie newcs,ktorý je čisto len cs.Na DVB_PC(pod windows) karty je to napr. multiprotokolárny plugin acamd,vychádzajúci z linux projektu sasc-ng,známy tiež z niektorých linux stb ako xcam.
Klient je zjednodušene povedané filter demuxovaných dát,ktoré sa následne posielajú na server.Pre optimálnu funkciu klienta je niekedy potrebné nastaviť pravidlá tohto filtrovania.

To bol popis z hľadiska softwerového.Z pohľadu hmatateľného(hardwerového) je vo všeobecnosti klientom každý box s LAN(ktorý sa dá pripojiť na sieť-nie elektrickú).Samozrejme to nečakajte napr. od tzv. skylink ready príjimačoch s LAN.
Proste prídete do satpredajne a poviete,že chcete príjimač na zdieľanie.Deväť z desiatich predajcov sa bude na Vás dívať jak na "mpú na päť"_a.Siedmi(chcel som napísať ôsmi,ale neviem kde je strieška na veľké ô) budú mať pritom na povale server pre dvesto ľudí.Takže si to nevšímajte a kúpte hocičo s LAN-amiko,dreambox,cryptobox,optibox,serembox...
Takýto odborník síce box predá,no bude sa tešiť ako s Vami "spraviť žene dobre"_l.Väčšinou má takýto box v sebe tzv. oficiálne firmware,čiže bez možnosti laborovania s alternatívnym príjmom. Preto je potrebné do takéhoto stb nahrať tzv. opatchovaný softwer.Postup je jednoduchý - napr. nahrať softwer na usb kľúč a tento strčiť do príjimača...
Potom sa tam treba pohrabať(myslím v menu,nie aby ste rozoberali príjimač) a on ten klient tam už kdesi bude.