Pondelok - voľno
Utorok - 14:30 tréning (štadión)
Streda - 14:30 tréning (štadión)
Štvrtok - voľno
Piatok - 14:30 tréning (štadión)
Sobota - 12:00 tréning (telocvičňa ZŠ) ???
Nedeľa - voľno

Kontakt: +421 911 629 840

marian@privatkrasno.sk

Pozn.: telocvičňa v sobotu 6.2.22 je zrušená